Zasady i warunki

Firmy członkowskie Andersen Global nie są wzajemnie zobowiązane i nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania drugiej strony. Andersen Global nie świadczy żadnych usług.