Organizacja pracy/środki bezpieczeństwa i kontroli – zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

Informujemy, że Główny Inspektor Pracy (dalej: „GIP”) wydał nowe zalecenia dla pracodawców, dotyczące organizowania bezpiecznego powrotu pracowników do pracy.

W ocenie GIP szczególną uwagę zwrócić trzeba na kwestie związane z obszarem bhp oraz identyfikację zagrożeń.  W tym procesie należy zapewnić aktywny udział pracowników, których uwagi mogą być w ocenie GIP pomocne dla prawidłowego organizowania pracy.

Pracodawcy powinni  opracować plan działań obejmujący środki bezpieczeństwa i kontroli, które pozwolą zapewnić prawidłowe funkcjonowanie zakładu pracy oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa.  Do środków tych GIP zalicza:

  • środki techniczne (środki ochrony zbiorowej takie jak przegrody pomiędzy stanowiskami pracy lub zadbanie o sprawną wentylację),
  • środki organizacyjne (np. zmianowość na stanowiskach pracy czy zwiększenie ilości przerw w pracy),
  • środki ochrony osobistej (np. zagwarantowanie masek),
  • środki behawioralne (sprawowanie nadzoru nad pracownikami i przestrzeganiem przez nich reguł bezpieczeństwa),
  • działania przeciwepidemiczne (np. zapewnienie środków do dezynfekcji).

GIP zwraca uwagę na to, aby informować pracowników o wdrożeniu nowych procedur, a w razie potrzeby – przeszkolić. Materiały przypominające o podejmowaniu środków ostrożności powinny zostać umieszczone na terenie zakładu pracy.

Przywracanie funkcjonowania zakładu pracy winno następować stopniowo, począwszy od najbardziej kluczowych prac, a w pozostałych przypadkach w miarę możliwości należy utrzymać pracę zdalną.  GIP rekomenduje też ograniczenie bezpośrednich spotkań z osobami trzecimi, a także samego kontaktu pomiędzy pracownikami, w tym wspólnego spożywania posiłków. Zaleca się również ograniczenie liczby osób przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu.

Pełna treść zaleceń dostępna jest pod tym adresem. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

KONTAKT

Piotr Krupa Partner, Katowice

E: piotr.krupa@AndersenTaxLegal.pl
T: +48 32 731 68 52
M: +48 502 109 333

Katarzyna Komulainen Partner, Warszawa

E: katarzyna.komulainen@AndersenTaxLegal.pl
T: +48 22 690 08 77
M: +48 606 760 836

Maciej Pietrzycki radca prawny, Katowice

E: maciej.pietrzycki@AndersenTaxLegal.pl
T: +48 32 731 68 50

Informacje o nowych wpisach i publikacjach prosto na Twój adres e-mail.

Aktualności