Szkolenia i warsztaty

Bogate doświadczenie prawników Andersen Tax & Legal w połączeniu z indywidualnym podejściem do klienta pozwala na prowadzanie szkoleń i warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym, w dogodnym dla klienta miejscu i czasie (w siedzibie klienta, w naszych salach konferencyjnych lub podczas wyjazdowych spotkań integracyjnych).

Eksperci Andersen prowadzą szkolenia dotyczące zawsze aktualnych zagadnień oraz tzw. „hot issues”, np.:

 • Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy – identyfikacja, zapobieganie oraz konsekwencje prawne wystąpienia mobbingu.
 • Jak prawidłowo złożyć ofertę przetargową? Praktyczne aspekty udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Elastyczne formy zatrudniania pracowników – zatrudnianie pracowników tymczasowych, leasing pracowniczy – korzyści dla pracodawcy wynikające z trójstronnego charakteru zatrudnienia pracowników.
 • Sposób prowadzenia dokumentacji z kontrahentami pod kątem ułatwienia dochodzenia roszczeń na drodze sądowej (jak powinny wyglądać zamówienia, oferty, faktury żeby ułatwić dochodzenie należności przed sądem w razie sporu oraz z jakich instytucji prawnych można korzystać dla zabezpieczenia płatności – weksle, dobrowolne poddanie się egzekucji, uznania długów).
 • Ochrona danych osobowych w firmie i tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • Prawne aspekty procesu inwestycyjnego – prawo budowlane dla inwestora i podwykonawcy.
 • Jak szybko i skutecznie udzielić zamówienia – najważniejsze zasady prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Formy współpracy po stronie wykonawcy w zamówieniach publicznych (konsorcjum, spółka cywilna, podwykonawstwo, korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego).
 • Umowy w systemie prawa zamówień publicznych – zawieranie umów, ich zmiany, rozwiązywanie oraz unieważnianie.
 • Dobór partnerów handlowych i warunki współpracy – nie zawsze swobodne. Ograniczenia wynikające z prawa antymonopolowego.
 • Rozwiązywanie umów o pracę – aspekty praktyczne.
 • Jak oddelegować pracowników do pracy w Unii Europejskiej? Praktyczny komentarz do polskich i unijnych przepisów prawnych.
 • Programy motywacyjne dla kadry managerskiej.
 • Optymalizacja zatrudnienia w czasie kryzysu, uwzględniająca procedurę zwolnień grupowych.
 • Prawa autorskie w działalności reklamowej i marketingowej.
 • Jak chronić się przed naruszeniami praw do znaków towarowych w Internecie.
 • Dozwolone formy monitorowania pracowników.
 • Nowe zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zorganizowaniem szkolenia lub warsztatów ściśle dostosowanych do Państwa potrzeb, uprzejmie prosimy o kontakt.